Regeren is vooruit zien!

Deze week bezochten wij één van onze klanten uit de zorg. Naast het “bijpraten” en alle issues in de zorg kwam COVID aan de orde…

Zorgen over zorg

Zorgen over de situatie op de zorglocaties, onzekerheid of een volgende golf aanstaande is. En anticiperen op wat was en wat kan komen.

Concreet was de vraag of H&H Security, in geval van maatregelen ten gevolge van meer besmettingen, de (toegang)controle voor haar rekening wil nemen.

“Omdat jullie eerder lieten zien dat controle of toezicht ook vanuit gastheerschap gedaan kan worden”.

Dat zijn mooie woorden en een compliment waarvoor wij het doen. Veiligheid en continuïteit in de juiste setting en gecombineerd met goede communicatie.

Wij hopen niet op situaties zoals in 2020 en 2021 maar als het nodig is, staan onze mensen paraat.